Statement beelden van Eyes on Animals over transport Ierse kalveren
3 mei 2019
Reactie op uitzending Zembla d.d. 17 oktober 2019
17 oktober 2019
Toon alles

Nieuwsbericht Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij

Kalversector versnelt verduurzaming kalverhouderij

De kalversector zet de komende jaren in op een versnelling van de verduurzaming van de kalverhouderij via 3 gerichte kwaliteitsdoelen, nl.: ombouw naar emissie arme, integrale stalsystemen, verbeteren van kalvergezondheid en een zorgvuldigere aanvoer van kalveren. Bij de ombouw naar emissie arme stallen is tevens aandacht voor meer ruimte, hoger ligcomfort en gezonder stalklimaat voor de kalveren. Daarbij wordt rekening gehouden dat deze kwaliteitsslag kan leiden tot 10% minder kalveren in 2030.

De kalversector stelt een structurele aanpak van een versnelde transitie naar integraal betere (innovatieve) stalsystemen centraal. Stallen die emissiearm zijn, met meer ruimte en ligcomfort voor de kalveren en een gezond stalklimaat. Dat vergt wel innovatie- en transitietijd en ruimte, alsmede financiële dekking. Met elkaar, overheid en sector, willen we extra onderzoekscapaciteit op praktijkbedrijven ontwikkelen om goed uitgeteste systemen te ontwikkelen. Ook zijn versnelde procedures bij de certificering van nieuwe stalsystemen noodzakelijk waarbij lokale, provinciale en landelijke overheden gelijk optrekken.

In de periode 2020-2030 zal dit plan leiden tot een verdere verbetering van de gezondheid van kalveren, 10% meer ruimte voor de kalveren, 60 tot 80% lagere ammoniakuitstoot en betere transportomstandigheden voor de dieren. Daarnaast wil de sector de import van kalveren uit verre bestemmingen inperken.

De implementatie van de plannen, die substantieel verder gaan dan de EU voorschrijft, betekenen een forse lastenverzwaring door de extra investering van ongeveer een half miljard euro in de periode 2020-2030. Om de ambities te kunnen realiseren is € 95 miljoen voor de kalverhouders uit publieke innovatie- en investeringsgelden noodzakelijk.

Met het sectorplan geeft de kalversector voor de periode 2020-2030 invulling aan de LNV-visie: “Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden”, de recente uitspraak van de Raad van State inzake de Programma Aanpak Stikstof en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Het sectorplan bouwt voort op de eerder uitgebrachte Ambitieagenda 2016 en het “Plan van aanpak Vitaal, Gezond en Duurzaam Kalf”.