Statement beelden Animal Rights
3 april 2019
Nieuwsbericht Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij
4 september 2019
Toon alles

Statement beelden van Eyes on Animals over transport Ierse kalveren

Nieuwegein, 3 mei 2019

SBK heeft kennis genomen van het bericht en de beelden van Eyes on Animals rond het transport van kalveren van Ierland naar Nederland.

De beelden van de behandeling van de kalveren op de Franse rustplaats zijn vreselijk. Dit dierenleed is aangrijpend en SBK is hierover verontwaardigd. De Nederlandse kalversector gaat er vanuit dat op een rustplaats welke over een EU-erkenning beschikt de dieren op een juiste wijze worden behandeld en dat dit door de lokale overheden wordt gecontroleerd. SBK vertrouwt er dan ook op dat, na de aanklacht door Eyes on Animals, de Franse autoriteiten hierop ingrijpen.

SBK vindt het van groot belang dat kalveren met zorg en aandacht worden behandeld. Stress en discomfort dienen zo veel mogelijk vermeden te worden. Dat geldt zeker wanneer kalveren over een langere afstand worden vervoerd. Europese regelgeving geeft strenge voorwaarden voor lange afstand transport. Elk kalvertransport dient aan deze wettelijke eisen te voldoen. Dat betekent onder andere dat de wagens moeten beschikken over goede drinkfaciliteiten. SBK onderzoekt hoe het hier verder in kan ontwikkelen zodat beter recht wordt gedaan aan de behoeften van het jonge dier.

SBK heeft als doel om de kwaliteit en de gezondheid van kalveren te bevorderen. Het welzijn van kalveren is daarbij uiteraard een groot goed. In de gehele kalverketen is dat van toepassing. SBK zal samen met de bij haar aangesloten partijen deze doelstelling ook in de toekomst nastreven.