AANPAK VAN IBR EN BVD IN VOLGENDE FASE
21 december 2017
Statement beelden Animal Rights
3 april 2019
Toon alles

Subsidie welzijnsvriendelijke stalvloeren en ammoniak reducerende apparaten

Van 1 oktober tot 30 oktober 2018 17:00 (dus niet tot 31 oktober) kunt u als vleeskalverhouder een subsidie aanvragen voor investeringen in welzijnsvriendelijke stalvloeren en/of ammoniak reducerende apparaten. Indien u overweegt een subsidieaanvraag in te dienen, raadt SBK u aan om dat in de eerste 2 weken van de openstelling te doen. In dat geval zal een beoordeling van de volledigheid van de aanvraag door RVO nog voor 30 oktober plaatsvinden. Bij onverhoopt ontbrekende stukken bij de aanvraag kunnen deze dan nog vóór 30 oktober (de sluitingsdatum) worden aangevuld.

Indien het totale budget van € 7,5 miljoen voor de welzijnsvriendelijke stalvloeren of € 7,5 miljoen voor de ammoniak reducerende apparaten niet is aangevraagd, zal ook in 2019 van 1 september tot 30 september een subsidieaanvraag kunnen worden ingediend.

Ter ondersteuning bij uw aanvraag vindt u hier een voorbeeld tekst om op te laten nemen in de offerte. Daarnaast kunt u als extra dekking de leveranciersverklaring gebruiken. Lees voordat u de teksten gebruikt en de subsidieaanvraag indient, ook goed de informatie op de website van RVO.

Welzijnsvriendelijke vloer

Offertetekst welzijnsvriendelijke vloer
Verklaring welzijnsvriendelijke vloer

Ammoniak reducerende eenheid

Offertetekst ammoniak reducerende eenheid
Verklaring ammoniak reducerende eenheid

Meer informatie over de subsidie en de aanvraagprocedure vindt u op website van RVO. De informatie op de website van RVO of in de aanvraagdocumenten zijn in alle gevallen leidend. Voor vragen over de subsidie of de procedure kunt u contact opnemen met RVO, zoals vermeld op de website.

Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft de voorbeeld teksten en bovenstaand nieuwsbericht opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder kalverhouders en andere geïnteresseerden. De aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op (specifieke) bedrijfssituaties. Beslissingen op basis van de aangeboden informatie en/of het gebruik van de voorbeeldteksten, zijn voor uw eigen rekening en risico. Stichting Brancheorganisatie Kalversector wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie dan ook uitdrukkelijk van de hand.