Jonge kalveren krijgen optimale zorg – Plan van aanpak ‘Vitaal, gezond en duurzaam kalf’
18 maart 2016
Toon alles

Zelfcontrole kalversector per 1 juli 2015

Iedere kalverhouder is vanaf 1 juli 2015 verplicht om invulling te geven aan ‘zelfcontrole’ op verboden en kritische stoffen op basis van de Regeling Diergeneesmiddelen. Door middel van zelfcontrole moet aangetoond kunnen worden dat de dieren die worden aangeboden voor slacht vrij zijn van te hoge gehalten aan residuen van diergeneesmiddelen en dat de dieren tijdens hun leven geen verboden stoffen toegediend hebben gekregen. De zelfcontrole zal elementen moeten bevatten waaruit dit blijkt. Alle slachterijen die kalveren slachten moeten vaststellen dat de leverancier van kalveren de ’zelfcontrole’ ook daadwerkelijk heeft ingevuld. De NVWA zal de ‘zelfcontrole’ handhaven met behulp van bestuurlijke boetes. Kalverhouders die zijn aangesloten bij de SKV voldoen aan de ‘zelfcontrole’.

Algemeen

Als gevolg van de wijziging van de Regeling Diergeneesmiddelen inzake zelfcontrole zijn alle veehouders per 1 juli 2015 verplicht om ‘zelfcontrole’ uit te voeren, om aan te kunnen tonen dat de dieren vrij zijn van te hoge residugehaltes van diergeneesmiddelen en dat er geen verboden stoffen zijn gebruikt. Dit betekent in ieder geval dat een onafhankelijke organisatie periodiek en onaangekondigd het bedrijf zal moeten bezoeken en monsters van voer, water, urine, etc. neemt. Deze monsters moeten vervolgens onderzocht worden in een daarvoor geaccrediteerd laboratorium. Alle slachterijen die dieren slachten moeten vaststellen dat de leverancier van dieren de ’zelfcontrole’ ook daadwerkelijk heeft ingevuld. De handhaving op het niet voldoen aan ‘zelfcontrole’ door de veehouder vindt plaats door de NVWA. Veehouders moeten aantonen dat zij deel nemen aan een passend systeem voor zelfcontrole.

Deelnemers aan SKV voldoen aan nieuwe regeling

Het door SKV gehanteerde systeem is voorgelegd aan de NVWA en voldoet aan die voorwaarde. Alle bij de SKV-aangesloten kalverhouders voldoen daarmee aan de per 1 juli 2015 gewijzigde Regeling Diergeneesmiddelen. Voor hen verandert er dus niets.

Niet-deelnemers aan SKV

Kalverhouders die niet zijn aangesloten bij de SKV dienen per 1 juli 2015 zorg te dragen voor een adequate invulling van de ‘zelfcontrole’. Zij kunnen hiervoor een eigen systeem (laten) ontwikkelen of deelnemen aan SKV. Het zelf te ontwikkelen systeem zal moeten voldoen aan vergelijkbare voorwaarden als die voor de SKV van toepassing zijn.

Aanvoer controle bij slacht

Alle slachterijen die kalveren (tot 1 jaar) slachten moeten vaststellen dat de aangevoerde dieren afkomstig zijn van een bedrijf dat de ‘zelfcontrole’ ook daadwerkelijk heeft ingevuld. Een SKV-certificaat is daarvan een voorbeeld.

Handhaving

De NVWA zal de naleving van de Regeling Diergeneesmiddelen per 1 juli 2015 controleren. Indien niet wordt voldaan volgt een bestuurlijke boete. De verplichting om de ‘zelfcontrole’ in te vullen blijft van kracht.