Doelstelling

De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) heeft tot doel te functioneren als interbrancheorganisatie in het licht van het nieuwe gemeenschappelijke landbouw beleid. Eind december 2014 heeft de SBK een erkenning van de Nederlandse overheid als brancheorganisatie verkregen. Daarnaast is het doel om in het belang van de ondernemingen in de keten van productie, verwerking en handel van vleeskalveren (blank en rosé) kalfsvlees en kalvervoeders, de productie, verwerking en afzet te bevorderen en te verbeteren.

De SBK wil de transparantie van de markt bewaken en bevorderen en de kwaliteit, de gezondheid en de voedselveiligheid van vleeskalveren, kalfsvlees en vleeskalvervoeders bevorderen.

Bestuur

Het bestuur van de SBK is samengesteld uit risicodragende partijen in de keten. Het bestuur is samengesteld uit 2 vertegenwoordigers vanuit LTO-Nederland, 2 risicodragende vertegenwoordigers van Nevedi, 2 risicodragende vertegenwoordigers van de COV en een risicodragend lid niet deeluitmakend van één van de voornoemde organisaties. Als onafhankelijk voorzitter is de heer J. Atsma benoemd.

Activiteiten

De SBK is op 13 september 2013 opgericht met het oog op het verdwijnen  van de productschappen. Als gevolg van de afbouw van de productschappen heeft de SBK per 1 februari 2014 de regelingen IKB Vleeskalveren 2008 (blank en rosé) overgenomen. Eind 2014 heeft de SBK een vrijwillige regeling voor slachting, weging en classificatie (SWC) opengesteld als alternatief voor de PVV-regelgeving die is komen te vervallen. Het CBS voert de controle op de slachting en weging uit en verricht de classificatie.

Daarnaast zal SBK zich gaan richten op onderzoeksactiviteiten op het gebied van diergezondheid, voedselveiligheid, welzijn, kwaliteit en vleeskalvervoeding en kunnen op verzoek van de sector private activiteiten worden uitgevoerd.